Den eksisterende betonrampe til p-dækket var under begyndende nedbrydning i overfladen, med afsprængninger i betonlaget og afskalninger af malingen på undersiden. Desuden var der markante revner i rampens overside.

Arbejdsbeskrivelse af udbedringen.

Alt løstsiddende beton og maling borthugges til overflade af sundt og fast underlag. Efter frihugning afrenses underlaget.

Armeringsjern, dorne, bolte mv. frihugges og afrenses. Herefter påføres 2-3 gange Antiox korrotionsstoppende med pensel.

Revner i rampens overside injiceres og udføres med elastisk Acryl. Fordelen er at der kan køres på rampen dagen efter Acrylbelægningen er udlagt, med bauxlit tilslag.

Vedhæftningsforbedringen på reparationsstederne, svummes med Sika Mono Top 610 i ca. 1mm tykkelse. Reparationerne udføres med Sika Mono Top produkter.

Rampens underside primes og slutbehandles med Conservado 40 Lasur farve.