Kedelhallen på Frederiksberg skulle have ny tagdækning. Da man skulle finde nogle besparelser, men samtidig ønskede et nyt tag. Valgte man at lade det eksisterende tagdækning tjene som undertag for ny tagdækning.

Kort fortalt.

Eksisterende tagbelægning og underlag blev bibeholdt uændret, som underlag for ny P6 R bølgeeternitplader fra Ivarsson..

Der blev monteret PMT specialbeslag, hvor ny lægtning for bølgeeternit P6 R skulle gøres fast.

Der blev taget trækprøver af beslagene, som var iorden. Taget blev også testet af stormen d. 8/1-2005.