Naturskifer på taget er meget holdbart
Ja, i mere end 150 år har skifertage ligget på de fineste ejendomme, mest i byerne, men også på landets slotte og herregårde i hele Europa. Hvor man skønnede på den lange holdbarhed og det evigt smukke udseende.
Dannelsen af skifer
Skifer til tagsten er dannet for 400 millioner år siden i jordklodens urtid under voldsomme vulkanudbrud og er i denne lange periode presset sammen under enormt tryk.
Hvor findes skiferen
Skifer til tagsten brydes i disse år i Galicien i Nordspanien, hvor der produceres den mest ensartede skifersten med mindst afvigelser i farve, tykkelse og struktur som sikrer den meget lange holdbarhed.
Skifer til tagdækning findes i dag i flere hundrede meters tykke aflejringer, som brydes i åbne brud på bjergsider, hvor det er til at komme til efter fjernelse af tusindvis tons grus og sten.
Hvor det er mere produktivt kan skifer brydes i minegange flere kilometer ind i skiferbjerget der kan ligge i op til 1,5 kilometers højde.
Produktionen af skifer
Skiferblokke saves ud med 100 m lange diamantkæder til tons tunge blokke som køres ned ad bjerget til skæring og kløvning i en produktionshal.
Ved kløvningen i ca. 5 mm tykkelse eller mere, ses de naturlige aflejringer fra dengang da skiferen blev dannet i jordens urhav. Det er denne overflade der ses på naturskifertaget, når der er oplagt på taget.
Skiferens holdbarhed
Skiferproduktion er underlagt kvalitetskontrol, for at sikre den meget lange holdbarhed på taget selv under de mest barske klimaforhold.
Der er fundet skifertagsten i udgravninger i byen Trier i Tyskland, som dateres tilbage til Romer Riget der havde en hovedby her.
Det kan vel kaldes en reference med lang holdbarhed!
Lægning af skifertage
Skifertage skal oplægges af håndværkere med den nødvendige teknik og udførelsesmæssige erfaring.
Traditionelt lægger den viden hos blikkenslagere, som samtidig har erfaring med at udføre de nødvendige afslutninger i kobber eller zink som kompletterer skifertaget.
Naturskifer tage kan bevares i flere generationer
Tage med naturskiferdækning kan holde i flere 100 år, når de vedligeholdes af faglig kompetente håndværkere.
De seneste 40 år har naturskifer specialisten Falk Tag & Facade udført Bevarende Renovering på mere end 1000 ejendomme i København og omegn.
Bevarende Renovering af naturskifertage udføres fra tagstillads hvor det er muligt at se de enkelte skifersten for at vurdere om de skal udskiftes hvis de ser skadede.
Håndværkeren bruger den meget gamle metode hvor defekte skifer udtages med et ståludtrækker-jern og en hammer.
En ny naturskifer der passer i stedet for den udtrukne skydes op og fastholdes med en rustfri bøjle der fastholdes over lægten.
Taginddækningen der kompletterer skifertaget er en gammel tradition udført i zink- eller kobberplader.
Zink har en kortere holdbarhed end naturskiferen og skal derfor regnes med udskiftning eller forsegling med korrosionsstoppende tykfilm forsegler som giver væsentlig forøget holdbarhed.
Skifertagenes tilstand kan fotoregistreres fra drone. Dronen kan flyve tæt på taget når der er opnået tilladelse ved en registreret dronefører med uddannelse og certifikat til droneflyvning.