Sladreafløb er uundværlige på flade tag

Med de større regnmængder og storme vi får og vil få fremover, skal vores tage kunne klare mere end normalt. Det betyder, at især flade tage skal renses hyppigere. Udover at rense dem er det en rigtig god idé, at lave sladreafløb, som leder ophobet vand væk fra taget.

Kort fortalt:
Der bores ud igennem murkrone flere strategiske steder afhængig af m2 tagflade. Rustfri sladr afløb monteres  derefter og svejses til eksisterende tagbelægning.

Sådan fungerer sladreafløb

Når tagbrønde er stoppet, og vandet ikke kan komme væk, render det ud af sladreafløbene. På den måde forhindrer man, at der sker andre og dyrere skader. Fx at vandet løber bagom diverse inddækninger og ovenlys og giver vandskader i bygningen, som kan koste store beløb at udbedre.

Tagkonstruktionen kan ikke i længden holde den belastning, som vand er.

Sladreafløb er en fantastisk opfindelse

Efter at Falk Tag & Facade ApS har monteret sladreafløb på mange ejendomme, behøver man disse steder ikke tænke på, om vand vil føre til skader på taget.

Rustfri sladreafløb monteres og svejses til eksisterende tagbelægning.

De indgåede aftaler blev overholdt og forløbet var meget trygt. Vi kunne altid få kontakt til håndværkerne hvis der opstod spørgsmål eller ting der hurtigt skulle afklares. Den indbyrdes tone blandt håndværkerne var altid behagelig og positiv. Håndværkerne havde høj arbejdsmoral i deres arbejdstid.

Malene og Jacob Palle Madsen
Edelslundsvej, Taarbæk

Se nogle af vores referencer

© Falk Tag & FacadeAfløb som sladrer/sladreafløb