30 m. høj konstruktion med revner i betonen.

En god og anerkendt løsning på problemet, er indsprøjtning af hærdende kunststof, som lukker revner og forhindrer vandindtrængen.

Betonkonstruktioner forventes at være tætte for vandindtrængen. I enkelte tilfælde kan det svigte p.g.a. gennemgående revner, hvor vand trænger ind. En god og anerkendt løsning på problemet, er indsprøjtning af hærdende kunststof, som lukker revner og forhindrer vandindtrængen.

Revnetætning ved injicering er brugt på vore broer og tunneller med stor succes.

FALK TAG & FACADE har den nødvendige viden for at udføre revnetætning (injicering) i alle kendte konstruktioner, både når det er i højden og i bredden. Revnetætning kan udføres på våd og tør beton. Når større flader er vandtrængte kan der udføres tætning med specialprodukter. Det egnede tætningsmateriale føres ind i konstruktionen gennem borede huller. Specialvæsken kan fordeles og optages i det porøse materiale og standse opfugtningen.

Prøv os næste gang en konstruktion har problemer med vandutæthed.

Fototekst: (Foto Multebjerg).

Foto viser 30 m. høj konstruktion med revne i beton. Revnen er nu tæt for vandindtrængen, efter indsprøjtning af elastisk kunststof under passende tryk, så revner fyldes, men betonen ikke beskadiges. Revner fyldes fra midten af konstruktionen og ud, for at sikre udfyldning.​